Het doel van de toerustingsavonden is het bemoedigen, ondersteunen en versterken van elkaar in het Christelijk geloof. Dit willen we doen door toerustingsavonden te organiseren waarbij we samenkomen om God te aanbidden, de Bijbel te bestuderen, te bidden en met elkaar te praten.